Tarotkurs

The Magician – Magikern

Alla inlägg som hör till tarotkursen finns här.

Kort nummer 1 i tarotleken är The Magician, Magikern på svenska. Magikern har alla verktyg – svärd, stavar, mynt och bägare; och härskar över alla element – eld, jord, luft och vatten. Magikern har förmågan att skapa något ur ingenting, för att han vet att han har tillgång till hela universums skapande kraft.

Kortets energi/betydelse

Nummer 1 i numerologi står för begynnelse, initiering, handlingskraft, ledarskap, målmedvetenhet, mod, agerande och framsteg. Kortets energi representerar just såna saker. Det är en känsla av en framåtgående rörelse, ett medvetet val som startar en process, en vision om ett slutmål och vetskapen om att vägen dit kommer att klaras av. Magikern besitter förmågan att manipulera energi och göra det osynliga synligt – dvs skapa det han vill skapa, förvandla en dröm till verklighet genom handlingskraft och faktiskt agerande. Magikern vet att han kan klara allt han tar sig till – och gör han inte det, så vet han att där finns lärdom att hämta. Kortet uppmanar att ta tillvara på de tillfällen som kommer i vår väg.

Upp- och nedvänt

De gånger man väljer att tolka upp- och nedvända kort kommer Magikern med en arrogant och sympatilös energi, den typiska översittartypen som gärna kör över och trycker ner andra för att nå framgång själv.

Tolkning och symbolik

Det känns som att Magikern är ett sånt kort som inte riktigt har ett enhetligt utseende som går igenom de flesta kortlekar. Eftersom kortet representerar alla element och alla sviter i lilla arkanan, så brukar dessa vara synliga i illustrationerna.

Men som vanligt, så gäller här att tolka efter vad blicken fastnar på och vad som känns viktigt. Är det någon färg som står ut? Någon detalj som verkar lysa upp lite extra? En symbol eller föremål? Känn efter vad allt sånt betyder för dig, för det är din värdering och tolkning som är det väsentliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.