Tarotkurs

The Emperor – Kejsaren

Alla inlägg som hör till tarotkursen finns här.

The Emperor, Kejsaren, representerar maskulin energi på ett sätt som mer kompletterar Kejsarinnans femininitet än är dess motpol/polaritet. Kejsaren är en stadig och vis fadersfigur, vars auktoritet är tydligt kännbar.

Kortets energi

Kejsaren kommer med en energi som talar om erfarenhet, stabilitet och intelligens. Kejsaren beskyddar, står i sin fulla kraft och håller ihop allting. Kejsaren är styrka och dominans, han låter ingen trampa på honom och han vet exakt vad han själv ar kapabel till.

Upp- och nedvänt

Man är inte alls tvungen att tolka korten upp- och nedvända, utan kan helt enkelt bara vända dem rätt. Men i de fallen man väljer att tolka avigsidan, så är den upp- och nedvända Kejsaren en diktatorisk energi. Det är aggressivitet och trångsynthet, kravet att alla ska anpassa sig och inga avstickare tolereras.

Tolkning

Kejsaren tolkas ofta som den som är klartänkt och logisk. Han avbildas ofta som en fadersfigur, den maskulina energin som försörjer familjen och vägleder med sin visdom. Korten i inläggets bild skiljer sig mycket åt i energi och tolkningsutrymme. Där finns pelare för stabilitet, ankh för visdom och livskraft, olika tecken på styrka och beskydd.

Färgerna är ofta röd- och brunaktiga, sammanhörande med rotchakrats och grundtrygghetens färg. Rött kan också associeras med styrka, ledarskap och hårt arbete. Brunt står för stabilitet och pålitlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.