Tarotkurs

The Hermit – Eremiten

Samtliga inlägg som hör till tarotkursen finns här. Läs gärna de andra inläggen också, för att få en helhetsbild av hur man kan lägga och tolka kort.

Nu var det ganska länge sedan det förra avsnittet i tarotkursen publicerades. Det beror på att jag har haft fullt upp med tillverkning och förberedelser för när Kreativa Kristaller skulle ställa ut på mineralmässa. Men nu är mässan över och allt har lugnat ner sig. Nu finns det tid för både tarotkurs och tarotläggningar.

Så vi fortsätter med Eremiten.

Eremiten står för att man aktivt drar sig tillbaka från världen för att fokusera inåt. Kortet indikerar att det är dags att avstå från distraktioner och pausa sådant som tar tid och kraft från en. Meditation och att hitta svar och lösningar inom sig är kännetecknande för eremiten.

Kortets energi/betydelse

Ljus och visdom är den energi som omger kortet. Det kommer med en uppmaning att avlägsna sig från sorlet och röran som är mänskligt umgänge. Det finns mycket som ligger oupptäckt bortom konstanta tankeflöden och vardagens måsten. Lägg bort det som distraherar, ge dig själv utrymme att lyssna på universums visdom, meditera och se hur svaren dyker upp. Lita på att du har förmågan, lita på att universum leder dig dit du ska. Ta en paus och kom tillbaka starkare, klokare och ljusare.

Upp- och nedvänt

En upp- och nedvänd tolkning, när man väljer att göra en sån, kan tyda på ofrivillig ensamhet och isolering, ångest och rädslor. Att man tvingas eller väljer att hålla sig undan för rädsla av något.

Tolkning och symbolik

Nummer 9 i numerologin står för förståelse, slut och avslut, mognad, inre visdom och förmågan att lära ut. Eremiten visas ofta som en ensam person på ett berg, där man i avskildhet kan reflektera, meditera och få ett nytt perspektiv på världen nedanför. Ofta finns en lykta eller en bok med, för att symbolisera ljus och visdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.