• Kaffemonster

    Hjärnkoll

    Som en supporter av hjärnkoll.se‘s arbete får jag ibland mail med information om olika studier som har gjorts om psykisk ohälsa. Nu senast en studie avseende attityden till psykisk ohälsa hos polis- och…