• Kaffemonster

    Hat

    Den senaste veckan har jag tydligen behövt lära mig saker om hur hat ska bemötas. Flera gånger denna vecka har jag i olika forum stött på människor som sprider nedvärderande åsikter om andra…

  • Kaffemonster

    Glädje och sorg

    Tänk vilka vändningar livet kan ta ibland. Det oförutsedda händer helt plötsligt och vi tvingas ändra våra banor. Med en vändning följer en så stor glädje att vi blir helt blinda av den…