• Kaffemonster

    Nätverk

    Detta inlägg är inte på något vis menat att vara nedsättande mot någon eller såra någon. Jag försöker bara reda ut en del tankar och känslor jag har kring ämnet. Främst för mig…