• Psykisk ohälsa

    Dygnsrytmrubbning

    Tänk att det ska vara så fullständigt dränerande att träffa en liten läkare. Jag har spenderat förmiddagen med att avvärja alla förslag om att prova de tabletter den nämnda läkaren skickade åt mitt…