• Kaffemonster

    Glasögisar

    Jamenjust. Åldern kommer inte ensam. Det senaste den har släpat med sig är ögonbesvär. Numera behöver jag således utrusta mig med dessa vid det konstanta datorhänget. Dyra var de. Snygga är de.