• Psykisk ohälsa

    Livrädd, verkligen

    Alldeles nyss blev skillnaden mellan att fungera och att inte fungera väldigt uppenbar igen. Med “fungera” menar jag förmågan att hantera vardagen och de saker som hör till, utan att bryta samman varierande…