Kaffemonster

Följder

En långtidssjukskrivning visar sig tydligt i ekonomin. Nu har det kommit till den punkt att jag måste välja mellan rökning och reiki. Månadskostnaden för de båda är ungefär lika mycket, och vi har bara råd med en av dem.

Så. Valet är mellan något som får mig att må bättre och hjälper mig att bearbeta både det förflutna, nutid och framtid, och något som just nu känns bra men på sikt kommer att vara förödande. Varför är det så svårt att välja då? Varför är inte riktningen självklar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.