• Kaffemonster

    04.55

    Det är ett klockslag jag aldrig någonsin kommer att glömma. En januarimorgon för länge sedan, var det just det klockslaget då en underbar liten varelse lades på mitt bröst efter många, många mödosamma…