• Kaffemonster

    Det går inte

    Jag kan inte sova. Jag somnade inte ens efter att ha tagit ett ångestpiller. Strange. Jag brukar däcka som en klubbad säl efter en sån. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra…