• Kaffemonster

    Viljan att fly

    Krav, förväntningar, rädslor, kontrollbehov. Vid olika tillfällen har vi pratat om det i gruppen. Hur rädslor hämmar, hur förväntningarna och kraven ofta är ens egna, inte omgivningens och hur kontrollbehov är stressande. Just…