• Andlighet

    Rädslobaserad häxkonst

    Med jämna mellanrum blir jag varse om hur många utövar sin häxkonst med rädsla i botten. Dessa insikter och betraktelser kommer i vågor och medan jag försöker hitta min egen lärdom i mina…

  • Kaffemonster

    Ensamhet

    Ensamhet, ensamhet… Wohoo! Jag tycker om att vara ensam. Jag behöver vara ensam. Att bara få andas en stund, vara ifred med mina tankar och känslor utan att ta hänsyn till någon annan.…