• Kaffemonster

    Den andra sidan

    Jag hade ett lite olustigt samtal härom dagen. En unge här på gården, vars föräldrar är skilda, har visst varit sjuk till och från under flera veckor. Mamman, som är den förälder som…