• Kaffemonster

    Intuition

    Jag pratade tidigare om detta med människokänsla, att ha en föraning eller en känsla om någon. Sedan mitt inlägg har jag stött på två, för mig obekanta, koncept som inkluderar just detta spännande…