Kaffemonster

Mailet från rektorn

Jag hade redan igår fått ett svar från rektorn, men jag missade det helt innan jag postade mitt inlägg.

Detta är alltså den respons, utöver det jag redan skrev igår, som skolans rektor har gett på mitt mail

Jag vet inte, är det bara jag som inte hittar ett enda svar på mina frågor?

Hej!
Tack för ditt mail. Det var också bra att du kom förbi idag så vi direkt kunde bestämma en tid för samtal. Dessvärre var jag under stark tidspress och kunde inte ta samtalet direkt.

Det är ytterst beklagligt att L har blivit slagen. Vid varje rast finns det vuxna ute på skolgården. De har uppdraget att röra sig runt och ha koll på alla barn och tyvärr fanns de på ett annat ställe på skolgården när detta hände.
Jag har gett arbetslaget och klassläraren i uppdrag att se till att L ska få en trygg rast och att de ska se till att rasterna fungerar. Det innebär olika åtgärder, som t ex att eleven inte är ute på raster och/eller att bemanningen ökar på rasterna.
För övrigt kan jag informera att det pågår flera olika insatser kring den andra eleven – det är vad jag kan informera om.

Med vänlig hälsning,

Rektorn

Om något så har jag fått ytterligare frågor. Det att jättebra att de har extra koll på sonen, men är det inte lite fel unge fokusen ligger på då? Och vilken elev är det som inte ska vara ute på rasten? Min son?

Jo, jag vet. Det börjar kännas som att jag bara letar efter fel hos den här människan… Kanske är det fel, men det känns som att jag inte kan göra så mycket annat. Nu måste jag försöka sammanställa mina frågor och argument inför mötet nästa vecka och det finns bara alldeles för många av båda sorterna för att det ska kännas acceptabelt för en skolverksamhet.

Frågan är ju om jag ska morra på lite svar via mail, eller om jag ska samla på mig om bomba nästa vecka.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.