Andlighet

Chakran

För ungefär ett år sedan skrev jag en liten serie om kroppens olika chakra. Den som vill läsa serien hittar den här. I det här inlägget tänkte jag sammanfatta det viktigaste från alla de andra inläggen, så att det finns ett samlat dokument för alla chakran.

Vi människor har många olika energicentran – chakran – i och utanför kroppen. När man pratar om chakran brukar man oftast bara ta med de sju stora som finns i kroppen och det är dessa jag ska inkludera i det här inlägget. Men det finns flera, till exempel så finns det chakran i både händer och fötter och ovanför öronen. Det finns chakran under kroppen (jordchakra) och ovanför kroppen (soul chakra, stellar gateway, cosmic gateway). Men jag ska, som sagt, bara ta med de sju stora i kroppen.

Rotchakra

Rotchakrat är det första av våra chakran, och är lokaliserat i nedre delen av ryggraden. Färgen som förknippas med detta chakra är röd, även om både svart och brun brukar kunna tilldelas det. Detta chakra står för trygghet och representerar alla våra grundläggande behov – mat, hem, familj och tillhörighet, hälsa och välbefinnande, ekonomi och liknande.

Ett överaktivt rotchakra kan uttrycka sig i form av irritation, ilska, girighet och frosseri (gällande både mat och materiella ting), medan ett underaktivt rotchakra visar sig som apati, depression, kraftlöshet, minskad aptit och oförmåga att påbörja saker.

En obalans eller blockering kan också ha fysiska symptom, så som hudproblem, menstruationsproblem, värk i ländrygg, ben och fötter, cancer i ändtarm och prostata, fetma, förstoppningar och reumatism.

Navelchakra

Kroppens andra chakra är beläget strax nedanför naveln och kallas också för navelchakrat eller sakralchakrat. Färgen för detta chakra är orange.

Navelchakrat förknippas med sexualitet, könsorgan och fortplantning, känslor, vår relation och närhet till andra, kreativitet, passion och balans mellan det feminina och maskulina.

Skuld- och skamkänslor är experter på att skapa kraftiga blockeringar i navelchakrat. Känslor av ensamhet och utanförskap beror ofta på blockeringar eller obalanser i navelchakrat.

Ett överaktivt navelchakra kan visa sig som humörsvängningar och vredesutbrott, överdrivet behov av bekräftelse från andra, missbruk och medberoende, ständig otillfredsställelse och behovet att manipulera andra. Ett underaktivt navelchakra för med sig pessimism och olust, självskadebeteende, minskad sexlust och svårigheter att hitta vänner.

De fysiska symptom som förknippas med ett obalanserat eller blockerat navelchakra är besvär med fortplantningsorgan, urinvägar, nedre delen av magen och njurarna. Navelchakrats element är vatten, och därför hör också kroppens alla vätskeflöden till detta chakra.

Solarplexuschakra

Solarplexuschakrat har färgen gul och sitter en bit ovanför naveln, en handbredd eller två. Det är här självkänslan sitter.

Solarplexus står för vår personliga makt och förhållandet till oss själva. Vilja, handlingskraft, ansvarskänsla och krishantering hör också hit. Självförtroende och mod är också uppgifter som hör till solarplexus. Egot, identitet och självbild likaså.

Intuitionen, magkänslan, hör också solarplexuschakrat till. När chakrat är i balans har vi lätt för att höra vår inre vägledning.

Obalanser i detta chakra kan visa sig som ätstörningar, tarmbesvär, magsår, diabetes, leverproblem, bekymmer med bukspottskörteln och hela matsmältningssystemet.

Ett överaktivt solarplexuschakra gör att man reagerar väldigt lätt. Man blir lätt arg och utåtagerande, skyller gärna på andra och vill inte ta ansvar. Perfektionism och dåraktighet, som i att ta onödiga risker är också tecken på överaktivitet.

Ett underaktivt solarplexuschakra leder till passivitet och dålig självkänsla. Det skapar oro och gör oss rädda. Misstro mot andra är också vanligt. Och att man inte alls hör sin inre röst, sin inre vägledning eller att man inte vågar lita på det.

Hjärtchakra

Kroppens fjärde chakra, räknat både uppifrån och nerifrån, heter hjärtchakrat och finns i mitten av bröstkorgen, i höjd med hjärtat.

Grön är färgen för hjärtchakrat, även om rosa ibland också förknippas med det.

Hjärtchakrat betraktas ofta som det viktigaste av alla chakran eftersom det är vårt känslocentrum och det knyter samman de lägre chakran med de högre. Det sägs vara vid hjärtchakrat som kropp och ande möts.

Hjärtchakrat står för villkorslös kärlek, förlåtande, hopp, empati, respekt, acceptans och glädje. Detta chakra vill både ge och ta emot – kärleksfullt och barmhärtigt.

Kritik, avvisande, skuld, skam och villkorad kärlek leder till blockeringar i hjärtchakrat. Dessa blockeringar kan i sin tur leda till relationsproblem, hjärtsjukdomar, allergier, astma och andra lungproblem.

Symptom för ett underaktivt hjärtchakra är överkritisk eller narcissistisk personlighet, intolerans och oförståelse, avsaknad av medlidande, depressioner och isolering.

Ett överaktivt hjärtchakra gör oss svartsjuka och beroende eller besatta av andra. Vi får svårt att släppa taget om gamla relationer eller situationer och kraftiga känslostormar är vanliga. Dömande och oförstående är också vanligt vid överaktivitet.

Fokus på tacksamhet och uppskattning hjälper till att lösa blockeringar, precis som att naturligt, ärligt och medvetet släppa fram sina känslor.

Halschakra

Halschakrat, vars färg är ljusblå eller turkos, är beläget strax ovanför halsgropen. Det står för kommunikation, sanning, verbal kreativitet, uttrycksförmåga, gränssättning och förmågan att fatta beslut. Det är här vi väljer vår sanning, vi uttrycker den och vi står upp för den. Det är också här vi hör andras sanning och respekterar den.

Obalanser tillkommer när vi inte lyssnar på oss själva och inte uttrycker vad vi vill, känner eller önskar. Att inte tillåta andra att leva som de önskar och behöver skapar också obalans. Överdriven kritik och dömande likaså.

Obalanser visar sig som blyghet, osäkerhet och rädsla för vad andra ska tycka. Halsont, nacksmärtor och sköldkörtelproblem är också symptom, precis som förkylningar och problem i hals, mun, käke och tänder.

Lögner, dubbla budskap och otydligheter i allmänhet är saker som ett halschakra inte alls mår bra av. Att växa upp i med missbruk, mycket skrik och gap eller levnadssituationer som kräver att man undanhåller sanningen skadar också halschakrat.

Ett överaktivt halschakra visar sig ofta genom att man gärna är högljudd, överröstar andra och känner ovilja att låta andra komma till tals. Man kritiserar och är en översittare.

Ett underaktivt halschakra gör att man är rädd för att uttrycka sig, man har svårt att göra sig hörd och förstådd och man vill inte ta plats eller vara besvärlig. Svårigheter med gränssättning och att säga vad man tycker och tänker.

Pannchakra (tredje ögat)

Pannchakrat kallas också för tredje ögat och är beläget strax ovanför ögonbrynen, i mitten av pannan.

Pannchakrat står för vår intuition, inre visdom, fantasier, drömmar, andlig medvetenhet, intelligens och vår förmåga till abstrakt tänkande, samt att minnas och lära oss nya saker.

Färgen för pannchakrat är indigoblå och när det är i balans är vi snabbtänkta, har god visualiseringsförmåga och god självinsikt. Vi har bra kontakt med våra andliga guider och vårt högre jag.

Obalanser ger symptom som en rigid och kontrollerad världsbild, verklighetsflykt, mardrömmar, inlärnings- och minnesproblem, nervositet och koncentrationssvårigheter. Till de fysiska symptomen räknas bland annat huvudvärk, synfel och problem med bihålorna.

När pannchakrat är överaktivt kan det ge hallucinationer, mardrömmar och problem med koncentrationen. Ett överaktivt pannchakra gör att man gärna fokuserar på det intellektuella och blir alltför logisk i sitt tänkande. Minnessvårigheter och avsaknad av empati och intuition är vanliga.

Kronchakra

Kronchakrat är vår kontakt till universum. Det sitter mitt på hjässan och dess färg är lila, men också vit brukar förknippas med detta chakra.

Detta chakra står för andlighet, healing, högre medvetande och kontakt med det gudomliga.

Ett balanserat kronchakra får oss att känna samhörighet och delaktighet med universum. Genom detta chakra förstår vi hur vi alla hör samman och vi får en andlig medvetenhet.

Fysiskt hör kronchakrat ihop med hjärnan och nervsystemet.

Obalanser i detta chakra ger känslan att vara avskärmad från livet och svårigheter att se mening med livet. Obalanser kan också visa sig som psykoser, otrygghet och oro och nervositet. Problem med nervsystemet, minnet och kronisk trötthet är vanligt.

Ett överaktivt kronchakra visar symptom som religiös fanatism, konflikter och överdriven tro på sig själv.

Ett underaktivt kronchakra leder många gånger till stark rädsla för döden, känslor av tomhet och meningslöshet. Man saknar lust att utvecklas andligt och personligt.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.