Smycken

Dekorationshänge med chakrastenar

Efter att ha tänkt på saken och planerat hur länge som helst, blev jag till sist tvungen att köra igång projektet när jag fick en beställning.

Det finns en ny produkt i webbshopen, nämligen ett dekorationshänge med trumlade stenar för kroppens största chakran. Vilka de olika chakran är, kan läsas i inlägget som heter just chakran.

Dekorationshänget kan hängas på helt valfri plats, där det inte bara är vackert, utan sprider sina nyttiga vibrationer till omgivningen. Riktigt bra att ta till när man till exempel har en partner som vägrar bära kristallsmycken för att det är fjantigt, men skulle må riktigt bra av jaspis jordande energier till exempel.

Här följer en kort beskrivning av vad varje sten i hänget gör. Utförligare information om stenarna finns i produktbeskrivningen i webbshopen. Där kan man också köpa sig ett hänge eller två, om man vill.

Röd jaspis för rotchakrat

Röd jaspis får oss att se vilka problem vi har för oss, så att vi kan ta itu med dem innan de växer sig för stora. Den ger mod och uppmuntrar till ärlighet. De jordar kroppen och absorberar negativ energi. Ger bra stöd vid konflikter.

Karneol för navelchakrat

Karneol skyddar mot avundsjuka, rädsla och hat och hjälper oss att släppa sorg och ledsamheter. Den hjälper också oss att se sambandet mellan känslotillstånd och vårt inre jag. Den ger oss mod och främjar positiva livsval. Hjälper oss att stå upp för oss själva och att sätta gränser.

Gul jaspis för solarplexuschakrat

Gul jaspis kanaliserar positiv energi och skyddar under andligt arbete. Den lösgör mentala blockeringar och framhäver inre feminina egenskaper. Hjälper att hitta inre bekräftelse och motverkar svartsjuka. Dämpar stress, ångest och oro.

Grön aventurin för hjartchakrat

Aventurinen verkar för kärlek, empati och förlåtande. Den stärker ledaregenskaper, beslutsamhet och uthållighet. Stabiliserar våra sinnestillstånd och förstärker kreativitet. Det är en healingsten som för upp gammal smärta till ytan, så att vi ges möjlighet att bearbeta och släppa den. Hjälper oss att slappna av. Den tröstar, skyddar och läker hjärtat.

Blå bandagat för halschakrat

Blå bandagat är en härligt lugnande och frigörande sten. Den neutraliserar ilska och motverkar blockeringar och undertryckta känslor som bottnar i en rädsla att bli bedömd och bortvald. Stenen är speciellt bra för män som vill frigöra och acceptera sin egen känslighet och sina känslor. Underlättar kommunikation och gör det enklare att sätta ord på tankar och känslor.

Sodalit för pannchakrat

Sodalit uppmuntrar till sanning och hjälper oss att stå upp för oss själva och det vi tror på. Det är en sten för självutveckling, självförtroende, självacceptans och självkänsla. Den skapar känslomässig balans och hjälper oss att släppa taget om gamla känslor som inte längre är till nytta. Lindrar oro, panikattacker, mental oro och fobier.

Ametist för kronchakrat

Ametisten hjälper oss att släppa taget om oro och negativa känslor. Den öppnar vårt sinne för inre stillhet, intuition och meditation. Underlättar beslutsfattande och tillför sunt förnuft. Den stödjer nykterhet och hjälper vid alla sorters beroende och blockeringar. Den löser upp ilska, rädsla och oro, lindrar nedstämdhet och hjälper oss att hantera förluster. Stenen gör att man känner sig mindre splittrad och mer fokuserad.

21 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.