• Smycken

    Samhain-rea och lagertömning!

    Samhain (uttalas sawn eller sow-in) är ursprungligen en keltisk/hednisk skördefest och ansågs den viktigaste av årets fyra eldfestivaler. Inom wicca och en del andra grenar inom nyhedendom är det fortfarande årets viktigaste högtid.…

  • Kaffemonster

    Beviljad sjukpenning

    Igår ringde försäkringskassan och meddelade att jag får 50% sjukpenning beviljat. Jag var alldeles chockad. Vad menar du? “Ja, det är klart och allting, men jag ville bara höra hur vi ska planera…