• Smycken

    Samhain-rea och lagertömning!

    Samhain (uttalas sawn eller sow-in) är ursprungligen en keltisk/hednisk skördefest och ansågs den viktigaste av årets fyra eldfestivaler. Inom wicca och en del andra grenar inom nyhedendom är det fortfarande årets viktigaste högtid.…