Andlighet,  Smycken

Halschakrat

Jag har tidigare skrivit inlägg om rotchakrat, navelchakrat, solarplexuschakrat och hjärtchakrat. Läs gärna dem också, speciellt om begreppet chakra är nytt för dig.

Kroppens sju stora energicentran kallas för chakran. De har alla olika uppgift, olika färg och olika fysiska och mentala aspekter kopplade till dem.

Detta inlägg handlar om halschakrat, vars färg är ljusblå eller turkos och som är beläget strax ovanför halsgropen.

Halschakrat står för kommunikation, sanning, verbal kreativitet, uttrycksförmåga, gränssättning och förmågan att fatta beslut. Det är här vi väljer vår sanning, vi uttrycker den och vi står upp för den. Det är också här vi hör andras sanning och respekterar den.

Obalanser tillkommer när vi inte lyssnar på oss själva och inte uttrycker vad vi vill, känner eller önskar. Att inte tillåta andra att leva som de önskar och behöver skapar också obalans. Överdriven kritik och dömande likaså.

Obalanser visar sig som blyghet, osäkerhet och rädsla för vad andra ska tycka. Halsont, nacksmärtor och sköldkörtelproblem är också symptom, precis som förkylningar och problem i hals, mun, käke och tänder.

Lögner, dubbla budskap och otydligheter i allmänhet är saker som ett halschakra inte alls mår bra av. Att växa upp i med missbruk, mycket skrik och gap eller levnadssituationer som kräver att man undanhåller sanningen skadar också halschakrat.

Ett överaktivt halschakra visar sig ofta genom att man gärna är högljudd, överröstar andra och känner ovilja att låta andra komma till tals. Man kritiserar och är en översittare.

Ett underaktivt halschakra gör att man är rädd för att uttrycka sig, man har svårt att göra sig hörd och förstådd och man vill inte ta plats eller vara besvärlig. Svårigheter med gränssättning och att säga vad man tycker och tänker.

Att omge sig med fina ljusblåa eller turkosa nyanser hjälper halschakrat att komma i balans. Visualiseringar, ljud, dofter och kristaller likaså.

Kristaller som med fördel kan användas till halschakrat är exempelvis kyanit, akvamarin, amazonit, krysokolla och turkos.

De pärlor jag har använt mig av till de smycken jag gjorde specifikt för halschakrat är amazonit och akvamarin, samt turkosfärgade konstgjorda pärlor. Jag har också mängder av smycken med krysokollapärlor, som fungerar precis lika bra till halschakrat, även om de inte tillverkades med chakrabalansering i åtanke.

Chakrasmycken finns att köpa i shopen.

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.