Hur jag jobbar

En sak som jag har märkt under mina år av att göra tarotläggningar, är att det är väldigt vanligt att min avsikt med kortläggningar inte helt överensstämmer med andras bild av syftet med en läggning.

När jag gör kortläggningar är det inte med avsikt att sia om framtiden. Jag betraktar det inte som spådom, för det är inte det jag gör. Spådom, för mig, är en mystisk gissning på vad som “ska” hända. Det förutsätter att det finns en mall att gå efter och att allting är förutbestämt av en yttre makt som vi människor är oförmögna att påverka. Det förutsätter att det finns ett facit och att situationer är ofrånkomliga.

Ur mitt perspektiv är inte det sant, så jag kan inte förutsäga framtiden på det sätt som folk i allmänhet tänker sig. Ingenting är hugget i sten, någonsin. Varje människa har den fria viljan att göra vilka val de vill och vi alla ändrar konstant riktning i våra livsvägar. Visst är det möjligt att till en viss del se framtiden genom de händelser som med största sannolikhet kommer att ske, men fortfarande har alla människor den fria viljan att vilka val de vill – val som mycket väl kan ändra den väg de går på.

Jag betraktar mig inte ett medium eller en spådam, utan en helt vanlig person som har lärt sig att använda de gåvor som finns där naturligt för alla.

Det jag gör är att jag lyssnar till den information som är i omlopp och vidarebefordrar den sedan till min klient. För mig handlar det mindre om att avslöja detaljer om vad som ska hända i någons liv, utan jag plockar upp det som klienten har nytta av att höra i just den stunden för att denne på bästa sätt ska kunna gå vidare i sin situation.

Det är vägledning, helt enkelt.

Genom åren har jag lärt mig att läsa av korten på ett sätt som inte alltid är traditionellt för tarotläggningar. Jag har också lärt mig att skapa mina egna rutiner och regler runtomkring kortläggningar.

Jag ger endast vägledning till klienter som själva bokar kortläggningen. I och med klienten självmant och frivilligt kontaktar mig för att boka en tid, ger denne sitt medgivande till att jag ska få tillgång till information om dem. Jag kan inte plocka upp information om någon som inte har gett mig tillstånd att göra det.

Ofta börjar strömmar med information komma till mig redan när en tid är bokad. Ibland måste jag börja anteckna då, men oftast är det bara en förberedelse för när jag väl sätter mig.

Tidigare valde jag att endast göra kortläggningar när jag var ensam, utan att ha klienten framför mig. Detta för att jag inte riktigt kunde sålla i energiflöden och plockade upp klientens energier, tankar och känslor i första hand. Så deras förhoppningar och rädslor påverkade mig starkt och jag riskerade att helt missa den informationen som kom från universum. Numera går det bra att boka en läggning i person också. Man kan fortfarande välja att få en läggning på distans (och för de mindre läggningarna är det också det enda alternativet), men det går också bra att boka en läggning då man kommer hem till mig och vi sitter tillsammans genom det hela.

Som alla andra som jobbar med kortläggningar, så väljer jag också att inte besvara några förfrågningar som avser sjukdom eller annat som endast orsakar rädsla. Att sprida rädsla eller tillföra någon tankar baserade i rädsla hjälper ingen.

Det här gör jag för att hjälpa människor som av en eller annan anledning känner att de behöver ha lite stöd eller vägledning emellanåt. Min avsikt är alltid att ge vägledning som är baserad i kärlek, som stärker personen, tillåter den att hitta sin egen kraft och kanske fylla i med en saknad pusselbit här och där.

Jag undviker också att ta med tidsspann i de budskap jag ger. Tid är en konstruktion som inte riktigt klaffar när man hämtar in kunskap från högre frekvenser. Tid är endast med i mina läggningar som vaga dåtid/framtid eller när jag gör årsläggningar.

Ibland händer det att klienten ställer en fråga och eller vill att kortläggningen ska handla om ett visst ämne eller område, men universum ger budskap på något helt annat. Det beror då på att guiderna anser det finns annat som är viktigare att fokusera på. Ofta genom att den ställda frågan är ett försök att undvika något annat. Ofta får jag signaler om att frågeställningen är osund redan innan kortläggningen påbörjas och då får klienten naturligtvis veta det.

Jag går helt och hållet på känsla och intuition. Jag lyssnar på den vägledning jag får från mina guider när det kommer till allt – från när jag ska sätta mig och vilken kortlek jag ska välja, till vilka kristaller som ska vara framme, hur många ljus som ska tändas och vilken rökelse som passar bäst.

Om du har några frågor kring detta, skicka gärna ett meddelande till mig på tarot@kirsi.se.

För bokning och priser, se https://www.kirsi.se/tarot/priser-bokning/

<3

 

Läs gärna:
https://www.kirsi.se/tarot/bakgrund/
https://www.kirsi.se/tarot/priser-bokning/
https://www.kirsi.se/tarot/referenser/