• Andlighet

    Clairvoyance

    Det här inlägget är det sista av fyra om hur man uppfattar kommunikation från andevärlden och universum. Idag handlar inlägget om clairvoyance, men läs gärna de andra inläggen också: clairsentience, claircognizance och clairaudience.…