Andlighet

Vibration, intention och känsla

Tid är ett koncept som endast existerar här på jorden, i den tredje dimensionen, sägs det. Resten av universum styrs av vibration, intention och känsla.

De viktigaste verktygen vi har är våra känslor. De visar oss vilken riktning vi ska gå i.

När vi går i rätt riktning och väljer saker som är bra för oss och bra för andra, så mår vi bra. Vi känner glädje, hopp, harmoni, nyfikenhet och andra behagliga känslor. Vi känner en förankring och en stabilitet i oss.

När vi går åt ett håll som vi inte är menade att gå i, som är rent skadliga för oss eller som är på uppdrag av någon annan mot vår inre önskan, känner vi obehag, stress, rädsla, avsky och andra känslor som vi helst inte vill befatta oss med.

När vi lär oss att älska oss själva och andra så pass mycket att vi oftare väljer tankar och handlingar som vi mår bra av, så höjer vi vår vibration.

Om vi omger oss med tankesätt som skadar, sänker vår självkänsla och är allmänt negativa, så är det mycket svårare. Vi låser oss själva i stagnering och istället för att känna en väl förankrad och stabil tyngd inom oss, så läggs tyngden på oss utifrån. Den bromsar och drar ner, luft under vingarna ersätts av mängder och åter mängder av skuld, skam och självhat (som många gånger kan riktas utåt).

Många av dessa stagnerande inställningar är vi så vana vid att vi inte ens är medvetna om dem. Men de ligger där, i det undermedvetna, och styr och ställer med våra liv.

De råd jag ger via kortläggningar handlar nästan alltid om nivå av läkning, om hur många tyngder som måste släppas innan man kan simma upp till ytan och andas. Det är därför svårt att ta med saker som tid, men det går ibland, om det efterfrågas specifikt.

Det vi längtar efter är ofta sådant som är ett, två eller tre steg av läkning och/eller vibrationshöjning bort. Det är därför vi längtar efter det, för att vi ska veta vad som behövs läkas näst. Så svaret brukar vara – när en viss nivå av läkning har uppnåtts.

Det är svårt att säga en tidpunkt när det händer. Inte ens universum kan göra det, eftersom varje människa har sin fria vilja. De guider man frågar, kan bara säga det som är det mest troliga.

Om den händelse du längtar efter är möjlig först efter att sår A, B och C har läkts, och läkandet av de såren ser ut att ta två månader, så är det det som kommer fram i kortläggningen.

Men så har du ju din fria vilja, och kan välja att vägra läka sår A. Kanske är den så smärtsam att du försöker undvika den genom att läka sår B och C istället. Du har visserligen kommit längre på väg ändå, men sår A hindrar fortfarande händelsen du längtar efter.

Det kan också vara så att sår A påminner om sår D och sår K, som gör att det krävs lite omvägar och lite vila och lite annat som gör att saker tar längre tid, att det skjuts med månader eller år.

Eller så kan det vara så att i samband med att sår A läks, så läks sår B, C, D och E, vilket gör att de händelser som du längtar efter plötsligt är helt möjliga mycket tidigare än vad kortläggningen gav.

Och när händelsen det gäller är att träffa någon särskild, så gäller ju detta den andra personen också. Ni behöver vara på samma nivå vibrationsmässigt, annars kan ni inte träffas. Ni har båda fria val, vilket gör att det är extremt svårt att sia om sådant.

MEN. Det finns också det som är intention och attraktionslagen. När vi har en längtan efter något, så betyder det att det redan existerar, det är redan i omlopp, redan på gång. När vi har en intention, när vi är fokuserade och helt inställda på att något ska hända, så dyker det upp saker som hjälper oss på vägen. Universum pekar klart och tydligt vart vi ska gå och vad vi ska göra. Vi drar till oss det vi behöver för att komma dit vi vill – det är det attraktionslagen gör.

Samma vibration drar till sig samma vibration.2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.