Andlighet

Fredagskort

Dagens fredagskort är menat som vägledning för alla som läser det här.

Som alltid efter en nymåne, känns det som att energierna är lite kaotiska. På ett sätt har de inte riktigt lagt sig efter alla “ommöbleringar”. På ett annat sätt startades kaoset just för att något nytt skulle påbörjas.

The Electromagnetic Force (The Magician)

Vi har alla förmågan att göra våra liv till det vi vill, att leva våra liv som vi vill. Det gäller även när saker händer som vi själva inte kan påverka och som är oönskade.

Det kan vara en tröstande och stärkande tanke – att veta att oavsett situation, så är vi alla skapande i våra liv. Det finns alltid, alltid valmöjligheter och vi kan alltid välja hur vi vill gå vidare.

Steg ett är att fokusera på det önskade istället för det oönskade. Så lägg märke till hur du tänker och vilka ord du väljer när du pratar. Beskriver orden och tankarna det önskade eller oönskade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Säkerhetsåtgärd: Svara på följande *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.