• Kaffemonster

    Undermedvetet

    Jag tror inte att det undermedvetna borde få existera… Har den egentligen något annat jobb än att förvirra logik och aktiva beslut? Den lilla filuren sitter nog bara där och väntar tills en…